BOW NieuwsFlits

De 22ste Oogstdag was weer een groot succes.

Klik HIER voor een video impressie

Met bijzondere dank aan de maker, Jan den Ouden !

 

In de loop van de negentiger jaren ontdekte een lid van de Menclub de Willaerruiters in Scherpenzeel bij een boer in Wageningen een aantal oude werktuigen, De eigenaar deed zijn bedrijf over aan de kinderen en had zorg over het feit dat deze kinderen zouden overgaan tot het z.s.m. opruimen van het materiaal.IMG 3056

Dit leidde ertoe dat een aantal leden van de menclub op een zaterdagmorgen naar Wageningen zijn gereden en zoveel mogelijk van het materiaal hebben opgeladen en naar Woudenberg vervoerd.

In de ligboxenstal van onze penningmeester Johan de Kruijff  konden we het materiaal voorlopig opslaan en hiermee voorlopig van de ondergang gered.

De machines en de voertuigen bestonden uitsluitend uit materiaal dat door paarden werd getrokken. Dus trekkers kwamen er niet aan te pas.

Omdat de collectie zich gestaag bleef  uitbreiden en we ook niet meer thuishoorden bij de menclub is in december 1999 de Stichting Behoud Oude Werktuigen opgericht. Met als doelstelling:

-het behouden van oude landbouwwerktuigen en gereedschappen en de restauratie enz.

-het organiseren van een oogstfeest.

Op een gegeven moment moesten we ons onderdak in Woudenberg prijsgeven en dat betekende dat een nieuwe opslag moest worden gevonden.

In 2002 werd na heel veel zoekwerk per toeval contact gelegd met Johan Boersen op de boerderij Groot Zandbrink. Hij  was gestopt met boeren maar woonde nog wel op de boerderij. En toen hij werd geconfronteerd met de vraag of hij eventueel ruimte had voor een collectie voertuigen en werktuigen reageerde hij daar voorzichtig positief op waarmee hij  voor de stichting een groot probleem oploste.

In 2005 werd het Bosbouwmuseum van Staatsbosbeheer opgeheven . Dit was gevestigd in Kasteel Groeneveld in Baarn . Wij kregen daar lucht van en hebben een aantal voer- en werktuigen daar kunnen ophalen. Waaronder een grote Mallejan,

In de loop van de tijd zijn nota’s en filosofieën over onze toekomst de revue gepasseerd die vooral neigden naar de ontwikkeling van “levend museum”. Maar door de onzekere toekomst wat onze huisvesting betrof en ook het feit dat we nauwelijks inkomsten hadden heeft gemaakt dat dit niet heeft geleid tot concrete plannen. Gelukkig zijn ontwikkelingen op de boerderij Groot Zandbrink zodanig date en aantal idealen steeds vastere vorm gaan aannemen.

We zijn nu samen met de Agrarische Natuur-en Milieuvereniging de Vallei Horstee participant geworden op Groot Zandbrink en onze collectie zal een vast onderdeel van de nieuwe opzet gaan vormen..

En dat betekent::

- Onderhoud en Beheer van de werktuigen bewerkstelligen    

- Zoveel mogelijk in de praktijk werken met de werktuigen

- Een bijdrage leveren aan een levendig centrum waar het prettig is om te  vertoeven.